Kvaliteet ja keskkond

ETTEVÕTTE TEGEVUSEESKIRI

TEGEVUSE ULATUS

Ettevõte tegeleb puidust pakendite arendamise ja valmistamisega.

Meil on olemas eeskiri, milles on kokku võetud suunised kvaliteedi, töökeskkonna ja keskkonnakaitse osas. Seda kutsumegi tegevuseeskirjaks. Eeskiri paneb aluse meie tegevuseesmärkidele, millele vastavust regulaarselt jälgitakse. Kõikides valdkondades põhineb meie tegevus kehtivatel seadustel ja nõuetel.

KVALITEEDIPOLIITIKA

Märksõnad: Kliendikesksus + kompetentsi arendamine

Oleme modernne pakendiettevõte ning soovime kliendipõhiste lahenduste abil täita klientide ootusi ja vajadusi. Meie teenused loovad väärtust ja aitavad kaasa meie klientide edule. Töötame pidevalt selle nimel, et parandada oma ettevõtte kompetentsi, metoodikat ja tööprotsesse.

TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS

Märksõnad: Ettevaatlikkus + analüüs

Saavutame ennetava töö kaudu hea füüsilise ja psühhosotsiaalse töökeskkonna. Paneme suurt rõhku vahejuhtumitest teatamisele ja riskide hindamisele. Meie eesmärk on pakkuda oma töötajatele selliseid töötingimusi, kus nad saavad tunda end rahulikult ja turvaliselt ning tunda rõõmu oma tööst ja töökaaslastest. Me ei aktsepteeri mis tahes vormis ahistamist ega diskrimineerimist. Kõiki töötajaid tuleb kohelda sallivalt ja lugupidavalt. Iga töötaja on kohustatud panustama hea töökeskkonna loomisesse, mis muuhulgas tähendab alati vajalike isikukaitsevahendite kasutamist ja ohutusreeglite järgimist.

KESKKONNAPOLIITIKA

Märksõnad: Teadlikkus + väiksem keskkonnamõju

Kogu meie tegevus juhindub keskkonnateadlikkusest, mille tulemusena aitame kaasa säästvale arengule ja keskkonnamõju vähendamisele. Püüame oma igapäevases töös alati teha keskkonnasäästlikkuse seisukohalt parimaid valikuid ning pidevalt oma keskkonna-alast tööd täiustada, näiteks seeläbi, et leida paremaid logistikalahendusi ning parandada jäätmekäitlust. Meie tegevus vastab EUTR, PEFC ja FSC nõuetele, mis tähendab, et meie toorained ei tule ebaseaduslikust metsalangetusest, vääriselupaikadest ega metsadest, kus on ohus suured looduskaitseväärtused.

Liituge meie
uudiskirjaga

Boardicu uudiskirjade saamiseks sisestage siia oma e-posti aadress