Integritetspolicy

1. Allmänt

Genom att gå in på vår hemsida godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies i samband med din användning av hemsidan. Ansvariga för hemsidan är Boardic AB, med organisationsnummer 556795-5645. För kontakt och frågor vänligen skicka e-post till norrkoping@boardic.com. För övriga kontaktuppgifter se hemsidan.

2. Cookies

Boardic.com använder cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här!

3. Personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via formuläret på hemsidan, ringer eller skickar e-post till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig i form av till exempel utskick av nyhetsbrev.

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.

Personuppgiftsansvarig är Boardic AB. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta norrkoping@boardic.com.

4. Immaterialrätt

Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör Boardic AB eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver Boardic ABs skriftliga godkännande. All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

5. Ansvar

Boardic AB tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på hemsidan eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

6. Tillämplig lag

Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Norrköpings tingsrätt som första domstolsinstans.

Prenumerera
på vårt nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress här för att ta del av Boardics nyheter